Begrotingsbehandeling wordt voortgezet

Het parlement is op donderdag 20 juli 2017 weer in vergadering bijeen voor de behandeling van de ontwerpbegrotingen voor het dienstjaar 2017. De eerste ronde voor het parlement is afgesloten, waardoor het nu de beurt is aan de regering om op door assembleeleden gestelde vragen in te gaan. Simultaan wordt ook het Ontwikkelingsplan (OP) 2017-2021 door het hoogste orgaan van staat behandeld. Dit betekent dat parlementariërs zowel over de ontwerpbegrotingen als het OP mogen praten.