Parlement start met behandeling ontwerpbegrotingen

Op dinsdag 27 juni 2017 is in De Nationale Assemblée (DNA) een aanvang gemaakt met de behandeling van de ontwerpbegrotingen voor het dienstjaar 2017. Simultaan wordt ook het Ontwikkelingsplan (OP) 2017-2021 door het hoogste orgaan van staat behandeld. Parlementsvoorzitter mevrouw drs. Jennifer Geerlings- Simons heeft uitgelegd, dat elk lid dat aan het woord komt ook het OP mag behandelen. Mevrouw Simons verwacht binnen 4 tot 5 weken een geldende begroting voor 2017 te hebben.