Drie petities aangeboden aan het parlement

Bron: De Nationale Assemblee
31 augustus 2017- 6:16 PM

Drie petities aangeboden aan het parlement

Community Based Organisation Network for Advocacy bestaande uit verschillende organisaties die zich sterk maken voor kwetsbare groepen in de samenleving hebben op 29 augustus 2017 drie petities en een rapport aangeboden aan de voorzitter van De Nationale Assemblée, drs Jennifer Geerlings-Simons. Het rapport bevat een onderzoek gedaan naar stigma en discriminatie onder Lesbienes, Gay, Biseksuelen, Transgenders en mensen die leven met HIV in Surirname.

In de petities die zijn opgelezen en aangeboden hebben de organisaties hun misnoegen geuit over de HIV testen die worden afgenomen bij sollicitaties en woningregistratie bij de Volkshuisvesting. In de tweede petitie is aandacht gevraagd voor de onwaardige behandeling van HIV patiënten door gezondheidswerkers. In de petitie is onder andere opgenomen dat gezondheidswerkers, HIV patiënten niet willen aanraken of grondig onderzoeken. In de derde petitie is er aan het parlement aandacht gevraagd voor de communicatie met doven en slechthorenden die leven met HIV en gezondheidswerkers. Er wordt geist dat hun recht op toegang tot gezondheidzorg wordt nageleefd.  De drie petities zijn gemiddeld met elf honderd handtekeningen gezegeld.

De voorzitter van het parlement is ook van mening dat mensen die in staat zijn te werken, ongeacht hun ziekte die gelegenheid moeten krijgen. Dit vraagstuk heeft de aandacht van het parlement en er zal zeker naar wetgeving gekeken moeten worden, geeft de voorzitter aan. Het parlement heeft op schema om in 2018 de sociale wetten te behandelen. Wat betreft de HIV testen bij Volkshuisvesting zal de voorzitter contact opnemen met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Verder hebben de organisaties aangegeven dat zij graag gesprekspartner van het parlement willen worden. De voorzitter heeft bijzondere waardering voor het werk van de organisaties.

< < Terug naar berichtenBericht: >Drie petities aangeboden aan het parlement

wojo.nl suriname

wojo.nl suriname 1