Anti-corruptiewet en wet op Jaarrekening kamerbreed aangenomen

Bron: De Nationale Assemblee
4 september 2017- 3:00 PM

Anti-corruptiewet en wet op Jaarrekening kamerbreed aangenomen

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op donderdag 31 augustus 2017 twee wetten aangenomen. Rond kwart over zeven ’s avonds is de wet op Jaarrekeningen met algemene 38 stemmen aangenomen. De meeste voorstellen van het parlement zijn meegenomen door de regering. Rond half tien in de avond is de anti-corruptie wet met algemene veertig stemmen goedgekeurd

Vicevoorzitter, Melvin Bouva MPA LLB, die de vergadering heeft geleid zegt dat de wet op jaarrekening bedoeld is voor het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en voor de verschillende instanties binnen de overheid. Met de aanname van de wet is er gewerkt aan een goede aanzet om verder te werken aan transparantie, goed bestuur en controle die noodzakelijk is voor Surinaamse bedrijven. Voorzitter van de commissie van rapporteurs, drs Amzad Abdoel, noemt dit de eerste wet voor transparantie en bestrijding van corruptie.

De regeringscoördinator, Soewarto Moestadja zegt dat dit wetsproduct Suriname een stap verder brengt in de richting van ordening van de financiele sector en ordenemend Suriname. De regering zal alles aanwenden en benutten om de wetten die de afgelopen periode tot stand zijn gebracht goed uit de verf laten komen om de transparantie te vergroten in onze economie.

Met de anti-corruptie ontwerpwet is het parlement op  19 november 2015 aan de slag gegaan. Parlementsvoorzitter, drs. Jennifer Geerlings- Simons zegt dat voorafgaand de goedkeuring het een proces was van heel veel vergaderingen, discussies en wijzigingen. Voorzitter Geerlings-Simons zegt dat er in dit wetsproduct behoorlijk aandacht voor preventie van corruptie wordt besteedt. Met de goedkeuring van deze twee wetten gaat het parlement met reces. De eerstvolgende vergadering is op 29 september. President Desi Bouterse zal dan zijn jaarrede houden.

< < Terug naar berichtenBericht: >Anti-corruptiewet en wet op Jaarrekening kamerbreed aangenomen

wojo.nl suriname

wojo.nl suriname 1