Geslaagde minibeurs voor Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen

Bron: Suriname Herald
9 september 2017- 10:08 PM

De Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen blikt terug op een geslaagde minibeurs die gisteren werd afgesloten. Margo Bean, directeur van de stichting, had liever wel meer mensen gezien, maar is tevreden met de opkomst en de participatie van vooral de jongeren. Die werden vanuit verschillende buurten opgehaald en gebracht naar de beurs, om mee te doen aan de verschillende activiteiten.Het accent werd gelegd op het thema “Welzijn voor het gezin” en informatie over geweld tegen vrouwen en kinderen was er eveneens. Bean legt uit dat de diverse instanties die aanwezig waren direct of indirect betrokken zijn bij de problematiek van geweld tegen vrouwen en kinderen. Het gaat dan om ministeries die aandacht besteden en oplossingen zoeken tegen dit geweld, te weten het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Justitie en Politie, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken. Bean legt uit dat zij het belangrijk vond om de jongeren erbij te betrekken die de informatie tot zich moeten nemen. Je kan liever bij de jeugd met de informatie beginnen met de hoop dat zij die informatie naar de ouders toe brengen, zegt ze.De stichting heeft in het kader van haar 25-jarig bestaan in samenwerking met de overheid de driedaagse minibeurs georganiseerd om zo het bewustwordingsproces te vergroten. Bean geeft aan dat de stichting in de afgelopen 25 jaar een goede job heeft gedaan. Er is een doorbraak gemaakt in het doordenken en praten over huiselijk geweld. Ook merkt zij dat er een degelijke bewustwording onder de vrouwen is ontstaan over huiselijk geweld, waarbij zij weten waar zij naar toe kunnen voor hulp. “We mogen redelijk tevreden zijn in onze functioneren in het afgelopen jaar,” aldus Bean.Vishmohanie Thomas

Bericht: >Geslaagde minibeurs voor Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen
Suriname Herald