Ramp en of rampzalig?

Bron: Suriname Herald
10 september 2017- 9:17 PM

Hebben onze Surinamers over het gehele land inclusief in het binnenland naar de tv-beelden gekeken over de orkaan cq natuurramp in de regio? Of was de overstroming van een aantal dorpen zes maanden geleden ook een ramp zoals het verkondigd werd? Wat vinden we daarvan? Wie zich niet of te weinig verdiept in wat er met klimaatveranderingen gebeurt,gelooft er nog in dat Suriname bespaard gaat blijven van natuurrampen.Laten we dat maar hopen. Maar de realiteit is heel anders en vooral schadelijk en pijnlijk. Hoe bereiden wij ons voor in Suriname op stormwinden en hoe op overstromingen? Ach ja, we doen niks aan preventieve voorlichting in Suriname. We wachten op de schade om dan veelvuldig op de tv zo zielig te doen en een beroep te doen op de staatskas en voedingsmiddelenpakketten. Alles om de partijpolitieke propaganda op kosten van het totale volk, de staat Suriname. Is dat niet waar gebleken bij de vorige overstromingen van de Marowijne- en Cotticarivier?Dorpelingen van een paar dorpen stonden bijna tot de knie en in sommige dorpen slechts tot de enkel in het water. Maar er werd zo luidop en snel georchestreerd geloeid dat wil zeggen centraal geleid klaagzang alsof er doden zouden zijn gevallen,ook van de honger en gebrek aan drinkwater. Buitenboordmotoren en geweren zouden verloren zijn gegaan, want zo hoog was het water in de huisjes. Mensen zouden vreselijke honger lijden, want hun voeding was verloren. Kostgrondjes die doorgaans bijna 1 km verder zijn,zouden ook onder water staan. Hoeveel dagen? Laten we nu eens ophouden met leugens! President Bouta had ineens haast om de overstroomde gebieden te bezoeken hoewel het water vrijwel weggetrokken was. Hij was met niets meer bezig dan dure partijpropaganda op staatskosten; drie weken lang vele dorpen bezoeken en noden registreren. Triest!Zelf “ingenieur-bouwdeskundige” Dilip Sardjoe werd er bij gehaald als deskundige aannemer om oplossingen te zoeken met bouwsteigers en bruggetjes. Want wat is er daarna opgelost? Neks! Maar de oorzaak van die verrassende overstromingen werden angstvallig verzwegen, want het had echt helemaal niet zwaar geregend in dat gebied. Wat dan? Waren de dammen van enkele goudmijnen doorgestoken? Want we zagen op “Apintie-tv in de Branding?”, het gele modderige water uit de goudmijnen, tot in de dorpen.Wie zou daarvoor aansprakelijk gesteld moeten worden? Gaan we niet op verscheidene plaatsen in stad en district nu eens opvangcentra inrichten in plaats van dure huizen gaan bouwen op andere locaties voor de dorpelingen die zelf niks doen aan preventie en voor alles op ‘pa lanti’ wachten. Laten we daarover nu eens eerlijk zijn, dus toegeven. Maar we stellen ook vast dat een heel verkeerde mentaliteit aan het groeien is waar de partijpolitiek van NDP, BEP en ABOP misbruik van maken. Maandenlang na de overstromingen “watersnood”, eerst 2000 en dan nog 1000 voedingsmiddelenpakketten laten bezorgen, maanden later. Voor wie, als de watersnood al lang voorbij was?Thans moeten we zwaar bezinnen hoe wij Surinamers zouden doen als Suriname door een krachtige storm, niet eens een orkaan, grote overstroming of zware aardschokken …

Bericht: >Ramp en of rampzalig?
Suriname Herald