Dc Kali: ‘Vandaag krijgt Commewijne een stuk toegevoegde waarde’

Bron: Suriname Herald
11 september 2017- 10:37 AM

“U krijgt uw bereidverklaring of beschikking, een toegevoegde waarde voor u, voor het district en zo komt ook de ontwikkeling van Suriname opgang”, zei districtscommissaris (dc) Ajaikoemar Kali van Commewijne tijdens de grondafgifte te Tamanredjo.Hij omschreef vrijdag 8 september, de dag van de afgifte van de bereidverklaringen (BV) en toewijzingsbeschikkingen, als een bijzonder moment voor zijn district. “U zult straks uw perceelpapieren in ontvangst krijgen, wanneer u die in handen hebt wordt u op het hart gedrukt om alle voorwaarden zoals gesteld in de beschikking, tijdig en correct te voldoen”, zegt dc Kali aan de aanwezigen.Het komt te vaak voor dat personen na het ontvangen van hun BV of beschikking niet aan de voorwaarden voldoen, waardoor deze van rechtswege komt te vervallen. Hetgeen betekent dat het proces opnieuw gestart moet worden.Ondanks er soms stagnatie optreedt, wordt er op het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (ROGB) ernaar gestreefd om zoveel mogelijk rechtszekerheid te bieden aan de aanvrager. Het beleid van regering Bouterse is er immers op gericht om zoveel mogelijk de tools aan te rijken, zodat de welvaart en het welzijn van elke Surinamer wordt bevorderd, aldus de dc.NII

Bericht: >Dc Kali: ‘Vandaag krijgt Commewijne een stuk toegevoegde waarde’
Suriname Herald