Dekoloniale pluriversiteit deel IV

Bron: Suriname Herald
11 september 2017- 7:58 PM

Dit is het laatste deel van mijn serie over het requisitoir van het Openbaar Ministerie (OM) inzake het 8-decemberproces.In deel 1 heb ik aangetoond dat het OM grote fouten maakt die in een rechtsstaat niet zouden mogen plaatsvinden. Het OM legt de Amnestiewet naast zich neer en respecteert daarmee de scheiding der machten niet meer.In deel 2 heb ik uitgelegd hoe het OM aantoonbaar onbetrouwbare getuigenissen als die van Derby opvoert als betrouwbaar.In deel 3 heb ik aangegeven dat het OM heeft nagelaten om een essentieel onderdeel van een strafzaak – het motief van de dader – te behandelen en daardoor de beginselen van een rechtsproces met de voeten treedt.In dit deel ga ik in op hoe het OM omgaat met de besluitvorming met betrekking tot de decembermoorden.Het OM wil bewijzen dat de opdracht voor de decembermoorden door Bouterse is gegeven. Bouterse zelf zegt in het interview met mij het volgende: De militaire leiding had informatie over een op handen zijnde tegencoup die ondersteund werd door buitenlandse krachten. In maart 1982 vond de Rambocus coup plaats en hij speelde weer een belangrijke rol in de nieuwe coup die in december 1982 zou moeten plaatsvinden. Onder die omstandigheden besloot de legerleiding om mensen die de inlichtingendiensten geïdentificeerd hadden als deel van een netwerk, te arresteren.Vervolgens werden er drie opties besproken in de legerleiding: Bouterse, Horb en Bhagwandas. Die opties waren: de mensen voor het gerecht brengen, de mensen naar het buitenland verbannen of de mensen executeren. Bouterse geeft in het interview met mij aan, dat hij de mensen wilde verbannen en daarvoor de nodige voorbereidingsmaatregelen had getroffen met de SLM. Horb was voor executies en Bhagwandas zweeg. Hij stelde toen voor om een definitief besluit uit te stellen. Toen hij uit het fort vertrok, is het besluit voor executies zonder hem genomen.Hij verklaarde dat hij niet weet wat er toen precies is gebeurd. In een uitgebreide discussie met mij, heb ik gesteld dat ik dat ongeloofwaardig vind. Ik denk dat hij het wel weet, maar niet zijn oude kameraden de schuld in de schoenen wilde schuiven, zeker nu ze dood zijn en zich niet kunnen verdedigen.Volgens Bouterse was de besluitvorming nog niet afgerond en was hij in de discussie tegen executies. Nu hoef je Bouterse niet te geloven. Maar als OM heb je de plicht om bewijzen te leveren voor de stelling dat Bouterse het besluit had genomen om de mensen te executeren. Sterker nog, de bewijzen moeten – om een juridische term te gebruiken – buiten gerede twijfel zijn. Dat wil zeggen dat de bewijsvoering zodanig moet zijn, dat daar niet aan kan worden getwijfeld. De Amerikanen gebruiken de term “beyond reasonable doubt”.Welk bewijs heeft het OM buiten gerede twijfel dat Bouterse het besluit tot executies heeft genomen? Is er een bandopname waarop Bouterse het bevel tot executie geeft? Nee. Zijn er notulen van een vergadering? Nee. Dus moet je het hebben van getuigenverklaringen. Bouterse zegt dat de bepalende discussie plaatsvond tussen hem, Horb en Bhagwandas, dus niet in …

Bericht: >Dekoloniale pluriversiteit deel IV
Suriname Herald