Nola Hatterman Art Academy sluit vakantieschool af met expositie

Bron: Suriname Herald
11 september 2017- 11:10 PM

Met het exposeren van de kunstwerken van ruim 100 kinderen werd de vakantieschool van het Nola Hatterman Art Academy van het Directoraat Cultuur zaterdag afgesloten. De familieleden en ouders van de kinderen mochten de gemaakte kunstwerken bewonderen in ‘de Hal’ aan de Grote Combéweg. De werken bestonden uit textiel-, schilder-, hout-, klei-, papier-, vouw- en tekenwerken.De vakantieschool is op 29 augustus van start gegaan voor kinderen en jongeren in de leeftijd zes tot en met zestien jaar, zegt Sunil Puljhun, waarnemend coördinator van de Nola Hatterman Art Academy. De kinderen hebben met verschillende technieken en materialen werkstukken gemaakt variërende van portretten, vliegers, vlinders, maskers, vissen en zelfs met recycled materiaal is er gewerkt geworden.Puljhun legt uit dat de vakantieschool bedoeld was voor kinderen om creatief bezig te zijn in de vakantie en hun creatieve vermogen naar buiten te brengen. “Elke persoon heeft een verborgen talent en met zulke projecten worden deze talenten iedere keer weer ontdekt”, zegt Puljhun. Het is de bedoeling om deze talenten verder te ontwikkelen als Nola Hatterman Art Academy.Puljhun zegt dat er deze keer weer een aantal uitschieters waren tijdens de vakantieschool. Zij zullen het komend jaar verder begeleid worden op de academie. Er wordt geprobeerd om deze talenten te brengen naar de reguliere activiteiten van de academie.De waarnemend coördinator geeft verder aan dat de Nola Hatterman Art Academy een vierjarige opleiding is en daaraan is er een youth opleiding gekoppeld. De kinderen worden dan toegevoegd aan de youth opleiding.Directeur van het directoraat Cultuur, Elviera Sandie, juicht de vakantieschool toe. Zij was aanwezig bij de expositie en zegt dat het motiverend werkt op het directoraat Cultuur. “Je kan alleen cultuurbeleid maken wanneer je merkt dat het beleid doordringt in het veld. Kunst en cultuur moeten we op een hoger niveau brengen”, zegt Sandie. Ze vindt dat er inderdaad beleid gemaakt moet worden om het te stimuleren.Vishmohanie Thomas

Bericht: >Nola Hatterman Art Academy sluit vakantieschool af met expositie
Suriname Herald