Overheid stimuleert lokale kipsector door KMO-fonds

Bron: Suriname Herald
11 september 2017- 5:22 AM

Per 1 september zijn de invoerrechten voor kip en kipproducten verhoogd. Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI en T) heeft voor de stimulans van de lokale productie met het KMO-fonds een stappenplan gemaakt. Dit plan is niet alleen om de lokale kipproductie te stimuleren, maar tegelijkertijd ook om werkgelegenheid te creëren in de kipsector.Het ministerie zal er alles aan doen om de prijs van lokale kip stabiel te houden. Om eventuele schaarste te voorkomen zal de overheid extra maatregelen treffen. Een van de maatregelen is het toegankelijk maken van informatie voor personen die een ondernemingsgeest hebben, maar nog zonder kapitaal zitten. “Alles is in place gebracht om de lokale productie te stimuleren. Ook zullen andere interventies niet worden uitgesloten zoals het invoeren van broedeieren om voorbereid te kunnen zijn op de drukte bij het jaareinde”, zegt minister Welzijn.Elk één die in de kipsector wil investeren kan tot het bedrag SRD 150.000 lenen, na voldaan te hebben aan de voorwaarden bij het KMO-fonds. Het ministerie heeft tevens gezorgd voor begeleiding van deze kleine en middelgrote ondernemers. Er is een unit in het leven geroepen die geïnteresseerden begeleidt vanaf het ei tot de volwassenheid van de kip.

Bericht: >Overheid stimuleert lokale kipsector door KMO-fonds
Suriname Herald