Bedrijfsleven draagt ook bij aan hulpactie regering

Bron: Suriname Herald
12 september 2017- 1:19 PM

Het bedrijfsleven heeft goed ingespeeld op de oproep van de regering om de bevolking van de door orkaan Irma getroffen Caribische staten, een helpende hand te bieden. Gerenommeerde ondernemingen als Newmont, IAMGOLD, Rudisa en diverse rijstexporteurs hebben zich van hun beste zijde laten zien, door een bijdrage te leveren aan de hulpactie.In eerste instantie zou Suriname tien ton aan hulpgoederen vandaag meesturen naar Antigua, maar er is meer gedoneerd dankzij de inbreng van de bedrijven. Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken zegt dat Suriname altijd de helpende hand zal bieden als er calamiteiten zijn. De bewindsvrouw gaf daarmee aan zich niet te willen storen aan kritiek die er op sociale media is geweest dat ons land het moeilijk heeft en nauwelijks hulp kan bieden aan de burgers.“De kritiek is a-nationaal en benedenmaats. De Caricom-leiders zijn juist bijeengekomen om na te gaan hoe er hulp kan worden geboden. Los van de negatieve commentaren heeft de samenleving ook hulp toegezegd. Hiermee tonen wij een stukje verbondenheid met onze medebroeders en zusters”, zegt minister Pollack-Beighle.Los van Antigua en Barbuda zijn er nog meer gebieden getroffen zoals Sint Maarten. Nagegaan wordt hoe de mensen die de gebieden willen verlaten, te evacueren. Voor de Surinamers op Sint Maarten is er afstemming met de Nederlandse ambassade. Er moet een lijst met namen geproduceerd worden, zodat effectief en efficiёnt hulp geboden kan worden.Er is door Trinidad een helikopter beschikbaar gesteld om personen van Sint Maarten over te vliegen naar Antigua. De verwachting is dat enkele Surinamers die via Sint Maarten naar Antigua zijn gegaan met het vliegtuig dat de hulpgoederen heeft vervoerd, terugkeert.Verder wordt de behoefte aan hulp geïnventariseerd waardoor gericht steun geboden kan worden. De overheid zal spoedig een bankrekeningnummer bekendmaken, die bij de Surinaamse Postspaarbank is geopend, waar financiële steun gestort kan worden.[embedded content]NII

Bericht: >Bedrijfsleven draagt ook bij aan hulpactie regering
Suriname Herald