EBS krijgt meldingen van meer dan 50 gevallen van stroomdiefstal

Bron: Suriname Herald
12 september 2017- 6:35 PM

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft na de introductie van de tiplijn om onrechtmatig stroomverbruik aan te geven, via de binnengekomen meldingen meer dan vijftig gevallen in kaart gebracht. De overtreders die zijn geïdentificeerd, hebben van de EBS een brief ontvangen, waarin staat dat de opgelegde boete binnen tien werkdagen moet worden voldaan.Met de eerste tipgever wordt deze week contact gemaakt om zijn beloning in ontvangst te nemen. De meeste meldingen kwamen binnen via de call center. Een groot deel is ook opgespoord door intern onderzoek en analyse. Van deze meldingen zijn intussen 41 gevallen (82 procent) afgehandeld. Uit dit aantal blijkt dat 24 verbruikers zich daadwerkelijk schuldig hebben gemaakt aan stroomdiefstal.Bij constatering van stroomdiefstal wordt de overtreder de mogelijkheid geboden om binnen tien werkdagen het verschuldigde bedrag te betalen. Als dat niet gebeurt, wordt de verbruiker bij de mast afgesloten.De EBS wil de samenleving bedanken voor haar positieve en actieve bijdrage. Zonder medewerking vanuit de gemeenschap, waren deze gevallen van onrechtmatig stroomverbruik niet zo snel aan het licht gekomen. Het elektriciteitsbedrijf vraagt verder om alert te blijven en gevallen van stroomdiefstal te blijven melden. De tipgever wordt beloond tot een maximaal bedrag van SRD 5000.

Bericht: >EBS krijgt meldingen van meer dan 50 gevallen van stroomdiefstal
Suriname Herald