Maisha Neus ondersteunt sociaalzwakkeren en kindertehuizen met schoolschriften

Bron: Suriname Herald
14 september 2017- 5:40 AM

Een groot aantal sociaalzwakkeren en kinderen die ondergebracht zijn in een tehuis, krijgen binnenkort ondersteuning van voormalig actieleider Maisha Neus. De actievoerder zal 44 duizend schoolschriften, die zij heeft ontvangen van Prodimex, doneren aan behoeftigen. In gesprek met Suriname Herald zegt Neus, dat deze actie is bedoeld om minder draagkrachtigen een hart onder de riem te steken. Het wordt een landelijk project.Volgens Neus, die ook coördinator is van dit initiatief, wordt niemand uitgesloten. “We gaan naar de verschillende districten en iedereen die behoefte heeft komt in aanmerking voor schriften”, laat Neus optekenen.De coördinator zegt verder dat op dit moment het voorwerk wordt gedaan. De mensen die zich hebben opgegeven, worden nu in kaart gebracht, waarna de landelijke distributie van de schoolschriften op 18 september van start gaat. Onder andere schoolkinderen van Moengo, Albina, Coronie, Nickerie en Cabendadorp komen in aanmerking voor de schriften. Neus benadrukt dat mensen zich nog steeds kunnen registreren.De coördinator stelt dat tot nu toe alleen de gemeenschap van Sipaliwini niet van zich heeft laten horen. “Is niet dat we ze uitsluiten, maar wij hebben nog niets van hun gehoord”, legt ze uit.Neus streeft ernaar iedereen die zich heeft geregistreerd, in aanmerking te doen komen voor een schriftenpakket. Leerlingen van de lagere school krijgen 15 schriften, terwijl VOJ-scholieren een pakket van 22 schriften krijgen.Jason Pinas

Bericht: >Maisha Neus ondersteunt sociaalzwakkeren en kindertehuizen met schoolschriften
Suriname Herald