Parlement start met de Begrotingsbehandeling

Bron: De Nationale Assemblee
28 november 2017- 6:01 PM

Parlement start met de Begrotingsbehandeling

De Nationale Assemblée (DNA) is op maandag 27 november 2017 van start gegaan met de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2018, Wet Staatsbegroting 2018. Tijdens de Begrotingsbehandeling worden de ontwerpbegrotingen over alle 17 departementen behandeld.                                             

Voorafgaand aan de Begrotingsbehandeling hebben de vaste commissies de planning en begrotingen van de verschillende ministeries besproken. Daarna is verslag uitgebracht aan de Begrotingscommissie die op haar beurt de aanbevelingen heeft verwerkt in een eindverslag. De afgelopen jaren zijn de begrotingen van de diverse departementen behandeld in afzonderlijke wetten. Hierin is dit jaar verandering in gekomen en wordt de Begroting in één wet behandeld.

De commissie van rapporteurs bestaat uit de leden: drs. Amzad Abdoel (voorzitter), drs. Asiskumar Gajadien, ir. Stephen Tsang, Diana Pokie, drs. Celsius Waterberg, Carl Breeveld BTh, Jennifer Vreedzaam, drs. William Waidoe, Wendell Asadang BSc, dr. Gregory Rusland, mr. Raymond Sapoen, Cleon Gonsalves Jardin de Ponte, Ruth Cotino MSc, Krishnakoemarie Mathoera MPA en Rachied Doekhie.

Op de eerste vergadering zijn de parlementariërs Abdoel, Gajadien en Tsang aan het woord gekomen.  

De vergadering wordt op dinsdag 28 november voortgezet.

< < Terug naar berichtenBericht: >Parlement start met de Begrotingsbehandeling

wojo.nl suriname

wojo.nl suriname 1