Lions Club Para deelt kerstpakketten uit

Bron: Times of Suriname
19 december 2017- 5:21 PM

December 19, 2017   Tatjana Muskiet
PARA – Lions Club Para heeft op 17 december haar jaarlijkse kerstpakkettenproject uitgevoerd in Pikin Saron.
Het werkgebied van Lions Club Para is voornamelijk het district Para, en ieder jaar wordt er een ander gebied in het district uitgekozen om het project uit te voeren. Dit jaar is de keuze gevallen op Pikin Saron, maar ook instellingen op de route worden bedacht. Zo zijn er pakketten bezorgd bij Matoekoe, zorgtehuizen voor senioren aan de Rijsdijk- en Meursweg. Alleenstaande moeders, behoeftige gezinnen, en gezinnen met kinderen/ouders met een beperking komen in aanmerking voor een pakket. De selectie heeft plaatsgevonden met medewerking van het traditioneel gezag van het gebied. In Pikin Saron aangekomen hadden de geselecteerden reeds plaatsgenomen in het ontmoetingscentrum.
De kerstpakketten die in grote dankbaarheid zijn ontvangen, bestaan voornamelijk uit levensmiddelen, die worden gekocht uit de netto-opbrengsten van fundraisingprojecten. Met de uitvoering van dit project helpt Lions Club Para de nood enigszins lenigen, zodat de doelgroep de komende hoogtijdagen op een prettige wijze kan doorbrengen. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de ‘We Serve’-gedachte van de Lions…[+]

Bericht: >Lions Club Para deelt kerstpakketten uit

Uit: Times of Suriname