Santokhi: Afzien van ratificatie EPA zal forse daling exportcijfers meebrengen

Bron: Times of Suriname
19 december 2017- 6:25 PM

December 19, 2017   Tatjana Muskiet
PARAMARIBO – Voorzitter Chandrikapersad Santokhi van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) vindt dat de ratificatie van het EPA-verdrag in welwillende overweging dient te worden genomen. Hij zegt dat de aanpassingsperiode van ruim 25 jaar voor de volledige inwerkingtreding en de 85 % importliberalisatie bieden voldoende ruimte (15 %) voor bescherming van een deel van de eigen productie.
Volgens hem is het belangrijk het in gang zetten van een goede voorbereiding en het treffen van doelgerichte lange termijn maatregelen, waaronder de public sector reform en private sector development. “Bovendien voorziet de EPA in de mogelijkheid in deze fase ontwikkelingsbijstand (administratief, technisch en financieel) van de Europese Unie in te roepen. Afzien van ratificatie zal een forse daling van de exportcijfers te zien geven; verlies van lucratieve markten en potentiële investeerders betekenen, en uiteindelijk een neerwaartse spiraal in onze economische bedrijvigheid veroorzaken met alle sociale – en maatschappelijke gevolgen van dien, waaronder een toename in werkloosheid, armoede en criminaliteit.”
Santokhi geeft aan dat Suriname sedert zijn goedkeuring van het EPA-verdrag, ultimo 2007, vrijwel geen aandacht meer besteedde aan de gevolgen, die daarmee gepaard gaan. In andere landen is de afgelopen tien jaar doelgericht gewerkt aan specifieke kennis- en kundigheidaccumulatie ten behoeve van de voorbereiding op en aanpassing aan de nieuwe overeenkomst. Het resultaat is dat negen van de vijftien staten, waaronder Trinidad en Tobago en Guyana reeds geratificeerd hebben.
“In onze huidige dynamische en sterk globaliserende wereld is er voor kleinschalige, onmachtige, kwetsbare (niet gediversifieerde) economieën nauwelijks plaats. Kleine landen zullen uiteindelijk het slachtoffer worden van de grote, supersterke mogendheden, en bijgevolg als minst ontwikkeld land een bescheiden plaats moeten innemen in de achterste gelederen van de rij der naties. Om hiertegen het hoofd te bieden en toch enigszins profijt te trekken uit opbrengsten van haar natuurlijke hulpbronnen zal Suriname derhalve proactief en alert moeten inspelen op veranderingen in de wereld. Voortvarendheid, intellectuele capaciteit en expertise zullen gebundeld moeten worden om de juiste voortzetting in beleid en besluitvorming te kunnen vinden.”…[+]

Bericht: >Santokhi: Afzien van ratificatie EPA zal forse daling exportcijfers meebrengen

Uit: Times of Suriname