VHP wilt inspirerende Kerstfeest voor Suriname

Bron: Times of Suriname
26 december 2017- 3:22 PM

December 26, 2017   Tatjana Muskiet
PARAMARIBO – De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) ziet graag dat kerstfeest Suriname moet laten inspireren tot inkeer. Dit werd in een persbericht gemeld.
Door de eeuwen heen is kerstfeest gevierd in het teken van licht. Volgens de partij brengt Kerstfeest mensen dichterbij mekaar en geeft hen nieuwe kansen. Dit feest inspireert tot inkeer en roept bij velen de behoefte op stil te staan bij vragen van leven en geloof. Kerstfeest heeft een bijzondere betekenis: het is het feest van de geboorte van Jezus Christus. Wanneer te veel schaduw op de weg valt, is het soms moeilijk nog licht te ontwaren. Als mensen teleurgesteld zijn in elkaar, of elkaar pijn doen, kunnen wij de weg van de liefde uit het oog verliezen. Tot de beginselen van de democratie behoren erkenning van verscheidenheid in levensovertuiging en respect voor geloof van eenieder. Dit verlangt een open oog voor de opvattingen en eigen cultuur van anderen. Met naaste verbonden zijn,krijgen wij ongekende kracht. Vertrouwen herstellen kan alleen samen, in de overtuiging dat niet haat en geweld het laatste woord hebben maar liefde.
Het is belangrijk dat voor een goede verstandhouding het nodig is, om over en weer verschillen te erkennen, zich in achtergronden te verdiepen en samen op zoek te gaan naar evenwichtige verhoudingen. In onze eigen houding jegens anderen kan warmte, het wantrouwen en onverschilligheid verdringen. Suriname wordt volgens de VHP bedreigd door toenemende criminaliteit en onbegrensde corruptie. De problemen zijn zo ingrijpend dat mensen in onzekerheid leven…[+]

Bericht: >VHP wilt inspirerende Kerstfeest voor Suriname

Uit: Times of Suriname