Boze Jogi wacht nog steeds op gouden kerst van Bouterse

Bron: Times of Suriname
28 december 2017- 3:23 PM

December 28, 2017   Tatjana Muskiet
PARAMARIBO – Parlementariër Mahinder Jogi (VHP) heeft, met het oog op de kerstdagen, hard uitgehaald naar president Desi Bouterse. Tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling 2018 de vorige week , heeft Jogi vragen gesteld over de ‘gouden kerst’ die het staatshoofd enkele jaren terug zou hebben beloofd aan de samenleving. “President Bouterse heeft ons beloofd in 2013 dat wij een gouden toekomst tegemoet zouden gaan. 13, 14, 15, 16, 17, wi e doro 18. Waar is die gouden toekomst van die president?”, vraagt Jogi.
Hij vuurde een arsenaal aan vragen af op de regering over de huidige sociale-economische en financiële situatie in het land in aanloop naar de afsluiting van het jaar, dat zijn inziens te maken heeft met een gouden toekomst.
Bij aanvang van de vergadering vroeg hij expliciet naar de aanwezigheid van president Bouterse. Tijdens zijn spreekbeurt betreurde Jogi de afwezigheid van Bouterse, omdat hij deze concrete vragen wilde opwerpen in het bijzijn van het staatshoofd. “Is dit de situatie van het zeventiende rijkste land in de wereld of zijn we bezig het eerste armste land te worden in de wereld door het beleid van deze regering?”
In de presentaties die de regering de afgelopen dagen heeft gehouden tijdens de begrotingsbehandeling, mist Jogi programma’s om de verdiencapaciteit van de overheid te vergroten. Ook andere parlementariërs hebben dit niet kunnen halen uit de antwoorden van de regering. “We hebben al gezegd met die lening van Oppenheimer, die 550 miljoen, zou je inderdaad in staat moeten zijn om 200 duizend extra rijstareaal in cultuur te nemen wat je op jaarbasis zou brengen naar 450 duizend hectaren. Met de bestaande arealen zou je daarmee per jaar ongeveer USD 450 miljoen kunnen verdienen”, zegt Jogi over de obligatielening die vorig jaar is gesloten op de internationale kapitaalmarkt. “De Bonanza-verhalen van de regering en de Bonanza-verhalen van die minister van Financiën hebben ons tot nu toe niets anders opgeleverd dan ellende, armoede, demotivatie, verarming en uitzichtloosheid.”…[+]

Bericht: >Boze Jogi wacht nog steeds op gouden kerst van Bouterse

Uit: Times of Suriname