VSB haalt banden internationale organisaties aan

Bron: Times of Suriname
5 januari 2018- 2:20 PM

January 05, 2018   Tatjana Muskiet
PARAMARIBO – De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) is er in geslaagd om in 2017 de banden met andere internationale organisaties aan te halen. Cruciaal waren de banden met de lnter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), de Caribbean Employers’ Confederation (CEC), de lnternational Organization of Employers (lOE) en de United Nations Development Fund (UNDP). Dit meldt het bestuur van de VSB in een persbericht.
De belangrijkste ontwikkeling op dit gebied was de benoeming van haar bestuurslid Paul Torilal als director van de CEC. Verder is de VSB thans officieel onderdeel van de Civil Society Monitoring Committee van de IDB. Ook heeft ze geparticipeerd in een oriëntatiemissie naar Nicaragua, die georganiseerd was door de bank in samenwerking met de Competitive Unit Suriname om de Investment Promotion Agency van dit land, die bekendstaat als een world class model, te gaan bestuderen.
De VSB nam volgens het persbericht als een van de vertegenwoordigers van de IOE ook deel in een global meeting betreffende ‘Decent Work and Health Services’, die in Genève is gehouden en die resulteerde in het houden van de eerdergenoemde ILO-meeting in Suriname de vorige maand. Ook aan de activiteiten van de CEC heeft de VSB geparticipeerd, vooral de verdere implementatie van het Regionaal Project, dat de CEC uitvoert in samenwerking met de Caribbean Congress of Labour…[+]

Bericht: >VSB haalt banden internationale organisaties aan

Uit: Times of Suriname