Dc Jurel wil dringend regelgeving op zwaar transport in Para

Bron: Suriname Herald
9 januari 2018- 5:10 PM

De wegen en bruggen in het district Para worden kapot gereden en de veiligheid van weggebruikers in gevaar gebracht. Ook de elektrische overhead kabels van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) en kabels van Telesur worden steeds stuk getrokken door onder andere containertransport. De gemeenschap van de inheemse dorpen moeten het ontgelden, door af en aan te reizen over de haast onbegaanbare wegen. Controle en sanctie op zwaar transport ontbreekt.
De volksvertegenwoordigers van Para, de politie en de bestuursdienst hebben gisteren overleg gepleegd over zwaar transport in het district. Op de primaire wegen is er continu transport van rondhout, sedimenten, brandstof en andere grote ladingen bestemd voor bedrijfsvoeringen in Para en de grensdistricten.
Gebleken is dat de veiligheidsactoren niet adequaat kunnen optreden tegen overtreders van de maximaal toegestane aslast, vanwege het ontbreken van formele wetgeving en controlefaciliteiten. De politie beschikt niet over weegbruggen/weegmatten en andere faciliteiten om overtreders staande te houden en beslaglegging te plegen.
Er is steeds gepoogd om de conditie van de wegen in het achterliggende gebied te besparen middels reducering van de houtproductie, maar deze maatregel is niet vastgelegd bij wet. Afspraken tussen de districtsleiding, het traditioneel bestuur en ondernemers worden derhalve vaak niet nageleefd.
Districtscommissaris Armand Jurel heeft de volksvertegenwoordigers gevraagd om de handen in elkaar te slaan en voorstellen te doen aan de regering om te komen tot regelgeving. De burgervader zal in de komende dagen werkbezoeken afleggen aan het Carolinagebied en zal overleg plegen met de traditionele besturen over deze kwestie.
De volksvertegenwoordigers van Para, de politie en de bestuursdienst hebben gisteren overleg gepleegd over zwaar transport in het district. Foto: BIC Para

Bericht: >Dc Jurel wil dringend regelgeving op zwaar transport in Para
Suriname Herald