Reactie op artikel ‘Wat gebeurt er in Iran?’

Bron: Suriname Herald
9 januari 2018- 1:20 PM

Naar aanleiding van het artikel ‘Wat gebeurt er in Iran?’ op Suriname Herald, wil ik het volgende kwijt.
Open Doors, een internationale christelijke organisatie, publiceert elk jaar in de maand januari een lijst met 50 landen waar christenen worden vervolgd. De lijst van 2018 is nog niet uit. Op de lijst van 2017 staat Iran op de achtste plaats van de top-10 landen; het land van ‘Rocket Man’ (Noord-Korea) staat op de eerste plaats.
Ik citeer wat Open Doors te melden heeft over christenvervolging in Iran onder de noemer: islamitische onderdrukking en dictatoriale paranoia.
“Sinds de Islamitische Revolutie in 1979 wordt de islamitische identiteit in Iran streng bewaakt. Het christendom wordt door het islamitische regime gezien als een bedreiging. Zware vervolging is het gevolg. Vooral moslimbekeerlingen zijn doelwit en kunnen zelfs de doodstraf krijgen. Veel christenen vluchten dan ook het land uit.
Gevestigde, historische kerken moeten sluiten, omdat moslimbekeerlingen hun diensten bezochten. Ook kerken van andere denominaties worden gesloten, in beslag genomen of gedwongen om hun diensten in Farsi te stoppen. Veel kerkleiders worden gearresteerd.
Elke christelijke activiteit is verboden, vooral in het Farsi. Ook het uitgeven of importeren van Bijbels in Farsi is illegaal. Armeense en Assyrische christenen mogen wel prediken – zij het in hun eigen taal en onder hun eigen volk. Het benaderen van Farsi-sprekenden met een moslimachtergrond is echter verboden.
Moslimbekeerlingen ervaren de meeste vervolging en riskeren de doodstraf.”
Ahmad Jhawnie

Bericht: >Reactie op artikel ‘Wat gebeurt er in Iran?’
Suriname Herald