“Regio West veiligste van Suriname”

Bron: Times of Suriname
9 januari 2018- 3:20 PM

January 09, 2018   Tatjana Muskiet
NICKERIE – De commandant van de politie regio West, commissaris Widjaikumar Oedit, heeft in een persconferentie de cijfers van het algemene criminaliteitsbeeld van zijn regio gepresenteerd aan de media. Regio West bestaat uit de gewesten Saramacca, Coronie en Nickerie, alsook het bestuursressort Kabalebo waaronder de inheemse dorpen Apoera, Section en Washabo.
In totaal zijn in het afgelopen jaar 2317 aangiftes gedaan. In 2016 was het aantal aangiftes in regio West nog 2811. In vergelijking met 2017 is er een daling van 494 aangiftes of 17,6 procent. In 2017 zijn er 46 berovingen gepleegd, wat eveneens een daling vertoont in vergelijking met 2016, toen het aantal berovingen nog 59 was: een daling van 22 procent. Daarnaast waren er 178 inbraken, terwijl die in 2016 354 bedroegen. Een daling met 176 gevallen of 49,7 procent. Ook bij de gekwalificeerde diefstallen was er in 2017 een daling te bespeuren van 259 gevallen (31%) gevallen in vergelijking met 2016 toen er 833 waren. Bij diefstallen is echter een lichte stijging te bespeuren in 2017 ten opzichte van 2016. Van 539 gevallen in 2016, is die gestegen naar 550 in 2017. De stijging bij de diefstallen is volgens Oedit niet alarmerend. Hij geeft aan dat er zeker wat eraan gedaan zal worden, zodat ook het aantal diefstallen in de regio gereduceerd wordt. Oedit merkt op dat in de ernstige gevallen waarbij de slachtoffers een trauma van hebben overgehouden, er wel een daling te bespeuren is. “Het beleid dat uitgezet wordt, is zeker tot zijn recht gekomen, en ik ben positief ingestemd. Tevreden of een hoerastemming heb ik nog niet, want als u mij vraagt, moeten we nul gevallen hebben”, zegt de regiocommandant. Toch kan volgens Oedit regio West bestempeld worden als de veiligste regio van Suriname…[+]

Bericht: >“Regio West veiligste van Suriname”

Uit: Times of Suriname