Vicepresident Adhin: regering is constant in overleg met maatschappelijke groepen

Bron: Suriname Herald
10 januari 2018- 12:13 PM

De financiële herwaardering van leerkrachten kan niet zorgen voor ontevredenheid bij de overige ambtenaren, omdat de regering constant in overleg is met verschillende maatschappelijke groepen. Deze garantie gaf vicepresident Ashwin Adhin vrijdag tijdens een persconferentie op zijn kabinet.
Volgens hem is er een speciale onderraad voor investerings- en economische aangelegenheden, die op regelmatige basis met het bedrijfsleven onderhandeld, terwijl een andere onderraad met de vakbeweging communiceert. Zo is er bijvoorbeeld met de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), een raamwerk van maatregelen ontwikkeld om de ambtenaren tegemoet te komen.
Adhin zegt dat er op verschillende niveaus eerst wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering en indien nodig wordt er een financiële verbetering toegepast. Volgens hem is het niet vanzelfsprekend dat er loonsverhoging wordt gegeven. “Wat wij vaak zien helaas, is dat de ene groep een verhoging wil omdat anderen een verhoging krijgen. Het lijkt bijna een soort trend te worden, maar dat is niet wat wij prefereren”, legt hij uit.
De vicepresident benadrukt dat het totale overheidsapparaat in een transitie is. Hij zegt dat functies en processen nu worden herschreven zodat de kwaliteit verbeter wordt. “En natuurlijk als je me de kwaliteit kan garanderen, dan kan er zeker een financiële verbetering verwacht worden”, aldus Adhin. Hij onderkent de inflatie, maar stelt dat effectief werken ook belangrijk is in het proces.

Bericht: >Vicepresident Adhin: regering is constant in overleg met maatschappelijke groepen
Suriname Herald