‘Klimaatverandering doet zeeschildpadden massaal veranderen in vrouwtjes’

Bron: Suriname Herald
11 januari 2018- 8:50 PM

“Door de opwarming van de aarde worden bij zeeschildpadden steeds minder mannetjes geboren. Aan het Groot-Barrièrerif is de toestand ronduit dramatisch, stelden onderzoekers vast.
Bij zeeschildpadden hangt het geslacht samen met de temperatuur van het zand waarin ze hun eieren leggen: hoe warmer het zand, hoe meer vrouwtjes uit het ei komen. In warmer zand worden ook meer jongen doodgeboren.
‘Als de wereldwijde temperatuur zoals voorspeld met 2,6 graden Celsius stijgt tegen 2100, dan lopen veel zeeschildpaddenpopulaties het risico dat er veel jongen in het ei sterven en er alleen vrouwtjes worden geboren’, staat in de vakpublicatie Current Biology.”
Bron: Knack.be
Samengevat: door klimaatverandering zullen mannelijke zeeschildpadden afnemen en vrouwelijke zeeschildpadden toenemen.
Anas vertelde dat de profeet Mohammed heeft gezegd: “Tot de tekenen van het Uur (einde der wereld) behoren (onder andere): het plegen van overspel (ontucht) en het gebruik van bedwelmende middelen (alcohol, drugs) zullen (drastisch) toenemen; het aantal mannen zal afnemen en het aantal vrouwen zal toenemen, totdat één man voor vijftig vrouwen zal zorgen.” (Sahih Bukhari)
Tegen het einde der wereld zal de man/vrouw-verhouding zijn 1:50. Zal dit, net als bij de zeeschildpadden, te wijten zijn aan klimaatopwarming?
Ahmad Jhawnie

Bericht: >‘Klimaatverandering doet zeeschildpadden massaal veranderen in vrouwtjes’
Suriname Herald