Over landsdienaren- of ambtenarentelling

Bron: Suriname Herald
11 januari 2018- 8:34 PM

Landsdienarentelling is het in kaart brengen hoeveel ambtenaren een land telt alsook hun specialismen en opleiding. De laatste landsdienarentelling in Suriname vond plaats in 2012 door een werkgroep geïnstalleerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Per eind september 2013 waren er ongeveer 41.670 ambtenaren.
Het resultaat van de volgende landsdienarentelling zal eind januari 2018 worden bekendgemaakt. Noteer dit in uw agenda. Ik citeer Suriname Herald van 18/12/2017, link https://www.srherald.com/suriname/2017/12/18/minister-hoefdraad-regering-komt-eind-januari-2018-met-overzicht-ambtenarenbestand/
“Het Ministerie van Financiën komt uiterlijk eind januari 2018 met een totaaloverzicht van het ambtenarenbestand. Deze mededeling deed Financiën-minister, Gillmore Hoefdraad, afgelopen week in het parlement.[…..]
Er zal gewerkt worden met het databestand van het Centraal Bureau Mechanisme Administratie (Cebuma), om een overzicht te krijgen van de ambtenaren en waar zij te werk zijn gesteld. Middels een coderingssysteem zullen zij geïdentificeerd worden, aldus Hoefdraad.”
Volgens een artikel op dbsuriname.com d.d. 3 januari 2018 telt het ambtenarenapparaat ongeveer 60.000 personen. “Het is volgens het staatshoofd in het dienstjaar 2018 onafwendbaar het ambtenarenapparaat in Suriname een rationeel onderzoek te doen ondergaan, waarbij moet worden nagegaan of dit apparaat qua efficiëntie, effectiviteit en omvang voldoet aan de kwaliteitseisen als essentiële werkarm van de overheid. Bijkans 60.000 personen (bron: jaarplan 2017) vormen samen het ambtenarenapparaat.”
Volgens het ‘Jaarplan 2017’ zijn er 60.000 ambtenaren. Ik schat dat Financiën zal komen met een ambtenarenbestand van min of meer 45.000 personen; een verschil van 15.000. Dit verschil blijft ergens hangen.
In zijn artikel ‘De verkiezingen van 25 mei: Suriname in grote problemen’ schreef de heer Hardeo Ramadhin, dat de regering Bouterse/Ameerali (2010-2015) ruim 15.000 nieuwe ambtenaren in dienst heeft genomen. Zie ook mijn artikel op Suriname Herald d.d. 15/8/2017 waar dat verschil van 15.000 ter sprake komt, link https://www.srherald.com/ingezonden/2017/08/15/nederlandse-en-surinaamse-overheid-falen-mes-in-personeelsbestand-te-zetten/
Ahmad Jhawnie

Bericht: >Over landsdienaren- of ambtenarentelling
Suriname Herald