Vissers worden ook geregistreerd bij agrarische kamer

Bron: Suriname Herald
11 januari 2018- 4:11 PM

Vissers zullen ook behoren tot de groep die geregistreerd zal worden bij de agrarische kamer. Dinsdag heeft de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Soeresh Algoe, een ontmoeting gehad met de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) en het Visserscollectief.
Bij de eerste meeting met de FSA werd onder andere besproken wat hun plannen zijn voor de agrarische sector. Een van de plannen houdt namelijk in het opzetten van een agrarische kamer die belast zal zijn met het registreren van alle agrariërs in Suriname waaronder ook de vissers, zegt Mark Lall van het Visserscollectief.
Ook is er gesproken geworden over het agrarisch krediet fonds voor de sector. Zowel LVV als de FSA hebben een duidelijk visie over de agrarische kamer. Binnen al niet te lange tijd zal LVV toestemming geven om te starten met het registeren van agrariërs.
Lall legt uit dat het Visserscollectief ook lid is van de FSA die een overkoepelende organisatie is voor alle agrarische sectoren zoals de pluimveesector, de landbouwsector en de visserijsector.

Na een gesprek met de FSA heeft de minister een bespreking gehad met het Visserscollectief. Daar heeft hij aangegeven dat na 15 januari er nieuwe visvergunningen over het jaar 2018 verstrekt zullen worden. Een vergunning zal pas verstrekt worden als de aanvrager van de visvergunning voldoet aan de vergunningsvoorwaarden en inspecties.
De minister heeft ook aangegeven dat er geen nieuwe aanvragen voor het jaar 2018 gehonoreerd zullen worden, ook al hebben die toestemming gehad om te mogen vissen. Bestaande vergunningshouders zullen na goedkeuring in aanmerking komen voor hun visvergunning van 2018. Dit besluit is genomen vanwege de achteruitgang van de visvangsten. Door overbevissing is de laatste jaren de visvangst behoorlijk gedaald, zegt Lall. “Wij zijn blij als er geen nieuwe vergunningen worden verstrekt vooral niet aan de trawlers”, zegt hij.
Verder heeft de minister aangegeven dat hij samen met de stakeholders naar mogelijkheden wil gaan kijken om de sector te gaan ordenen.

Vishmohanie Thomas

Bericht: >Vissers worden ook geregistreerd bij agrarische kamer
Suriname Herald