Aantal verkeersdoden en slachtoffers nog aan de hoge kant

Bron: Suriname Herald
12 januari 2018- 8:50 PM

Suriname heeft het jaar 2017 met 85 verkeersdoden afgesloten. De voorzitter van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSVV), Helmut Gezius, zegt dat de organisatie zich behoorlijk zorgen maakt over het aantal verkeersdoden.
Vanaf 2010 was er een dalende trend in het aantal verkeersdoden. Deze trend is in 2016 ten einde gekomen. Sindsdien is het aantal verkeersdoden per jaar gestegen. In 2017 heeft Suriname tien verkeersdoden meer dan in 2016 gehad. Gezius vindt het jammer, omdat er aan het begin van 2017 bijzondere stappen zijn ondernomen. Er zijn stappen gemaakt om de verkeersveiligheid te bevorderen en uitgerekend in dat jaar heeft Suriname veel doden en gewonden geregistreerd in het verkeer. Het KSVV noemt dit een teleurstellend resultaat.
Suriname staat op dit moment heel ver van de doelen van de Verenigde Naties. Een van de doelen is, dat Suriname het aantal verkeersdoden en slachtoffers met 50 procent moet reduceren. Verder moet het aantal verkeersincidenten met 30 procent teruggebracht worden. Suriname ligt nog ver van deze doelen, stelt de KSVV-voorzitter.
Volgens hem is het nu wel tijd om met gecoӧrdineerde acties te komen, zodat de doelen gerealiseerd kunnen worden. Hij juicht het Verkeersinstituut toe, dat in het leven is geroepen. Actoren die zitting hierin zullen hebben, zullen acties moeten ondernemen, meent Gezius.
Raoul Abisoina

Bericht: >Aantal verkeersdoden en slachtoffers nog aan de hoge kant
Suriname Herald