Ambassadeur Haïti op kennismakingsbezoek bij waarnemend Juspol-minister

Bron: Suriname Herald
12 januari 2018- 10:19 PM

De Haïtiaanse ambassadeur, Alex Jospitre, heeft tijdens een kennismakingsbezoek aan de waarnemend minister van Justitie en Politie (Juspol), Ferdinand Welzijn, aandacht gevraagd voor de status van de Haïtianen in Suriname en het project ‘Legalisatie’ van het ministerie. Tijdens het onderhoud, op donderdag 11 januari 2018, pleit de ambassadeur voor de mogelijkheid van verlenging van het project en de opname van een bredere groep daarbij.
Het project werd op 4 september 2017 door de bewindsman van Juspol gelanceerd en het heeft tot en met 20 december 2017 geduurd. Vreemdelingen die vóór 1 juli 2017 legaal Suriname zijn binnengekomen en door één of andere reden hun legale status niet hebben kunnen regelen, zijn in de gelegenheid gesteld om een verblijfsvergunning aan te vragen.
Verder is gesproken over het verschil tussen Haïti en Suriname met betrekking tot de handelsbekwaamheid. In Haïti is een ingezetene van 18 jaar handels bekwaam, terwijl volgens de Surinaamse wetgeving de persoon 21 jaar en ouder moet zijn, mits hij of zij jonger gehuwd is.
Minister Welzijn gaf aan dat er bij de uitvoering van het project ‘Legalisatie’, ervaring is opgedaan en dat er bij het volgende project meer onderzoek gedaan zal worden hoe zaken beter aan te pakken. De bewindsman zal in het kader van de evaluatie van het project ook de lokale vertegenwoordigers van onder andere China en Brazilië spreken. Meer dan duizend illegalen hebben zich in de afgelopen drie maanden geregistreerd om in aanmerking te komen voor een legale status.
De ambassadeur ziet het bezoek als een eerste stap om de samenwerking tussen beide landen duurzamer te maken.
De viceconsul operation-manager, Rosario Alexandre en zijn assistente Marie Fortune, maakten ook deel uit van de delegatie.
NII

Bericht: >Ambassadeur Haïti op kennismakingsbezoek bij waarnemend Juspol-minister
Suriname Herald