De president weer voor schut gezet

Bron: Suriname Herald
12 januari 2018- 1:20 PM

De titel van dit artikel was even zoeken omdat de benoeming van mevrouw Jennifer van Dijk-Silos tot voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) niet te begrijpen is. Van deze functie wordt verwacht dat elk lid van dit college niet besmeurd mag zijn met enige binding, partijdigheid of afhankelijkheid waardoor het functioneren niet meer onafhankelijk is.
Eenieder weet dat mevrouw Silos voorzitter is geweest van het OKB en vervolgens wat ook toen na de verkiezing niet te vatten was benoemd is geworden tot minister van Justitie en Politie en wel door de gewonnen partij. Het leek op een beloning voor de diensten en derhalve is toen de verkiezingsuitslag in twijfel getrokken wat ook niet anders kon. Vervolgens is mevrouw Silos ontslagen en verbitterd als ze was, vermeld ze hoe pijnlijk het is om zo behandeld te worden door vrienden. Zelf vermeld ze dat dankzij haar de president de verkiezing had gewonnen. Silos is zelf adviseur geweest op het kabinet van de president. Haar advocatenbureau verleent diensten aan de regering gevormd door de gewonnen partij. De onafhankelijkheid van deze mevrouw is dus ver te zoeken. De slager keurt zijn eigen vlees.
Dit gelezen hebbende kun je dus nooit zo een figuur met partijdigheid, voorkeur en liefde voor een partij plaatsen bij het OKB omdat alle schijn van onafhankelijkheid ontbreekt. Zij wordt gecommandeerd vanuit een partij en zal disciplinair naar de partij moeten acteren. Dit begrijpt zelfs een kind en verwacht je dus ook van een president. Of zijn de adviseurs weer aan de gang?Daarom juist is het goed om uit te zoeken wie en waarom hij de president voor schut heeft gezet om mevrouw Silos weer te gaan benoemen. Of ligt deze hilarisch en provocerende zet geheel bij de president?
Het lijkt alsof de president met een van zijn adviseurs aan het borrelen was en de adviseur boven zijn alcoholpromillage zat en vervolgens dit voorstel lanceerde. De president in dit gezelschap nog wat nuchter, kon dit niet helemaal vatten maar tekende voorzichtigheidshalve met kanttekening dat beëdiging later plaats zal vinden. Van een president verwacht je zulks een benoeming niet want die begrijpt dat je met een omstreden persoon als mevrouw Silos wederom in deze functie bij het OKB dus pist op het volk en dat je dan onbetrouwbaar bent en alle respect van het volk en van de wereld kwijt bent.
De adviseur met zo een voorstel is bezig de president te schofferen en te bespotten of er is een rancune naar de president om hem hierdoor te laten vallen of aan de schandpaal te nagelen. Dus president snap nou eens dat men bezig is om de poten onder uw stoel te zagen. Elk weldenkende en zichzelf respecterende president zou nooit hieraan meewerken omdat het te doorzichtig en frauduleus is. Eenieder zal vermelden dat u niet meer gelooft in een overwinning bij de verkiezing en dat u zo hulpeloos en verslagen bent om voor corruptie te gaan met zo een vriendenbenoeming.
Maar waarom en hoe heeft men u als president …

Bericht: >De president weer voor schut gezet
Suriname Herald