EBS brengt netwerkcomponenten in beeld

Bron: Suriname Herald
12 januari 2018- 4:05 PM

De nv Energiebedrijven Suriname (EBS) is momenteel bezig componenten, zoals masten, trafo’s en kWh-meters, in het netwerk volledig digitaal in beeld te brengen en te voorzien van geografische coördinaten. Dit project dat bekend staat als GIS-Datacollectie, conversie en migratie, is in april 2017 van start gegaan in het Zanderijgebied en zal achttien maanden duren.
Taciana Soerodimedjo, projectmanager van het GIS-project, legt uit dat het huidige registratiesysteem van netwerkcomponenten niet meer van deze tijd is. “De huidige registratie gebeurt door middel van Autocad -tekeningen en analoge kaarten. Als deze zaken digitaal zijn geregistreerd, kunnen de componenten makkelijk gevonden worden.” Volgens de projectmanager kunnen met GIS betere analyses worden gedaan. Ook wordt het met een druk op een knop inzichtelijk waar een bepaalde mast of trafo zich bevindt.
Dit project wordt niet zelf door de EBS uitgevoerd, maar door een Japans bedrijf, PASCO Corporation in samenwerking met Consulting Partners, een Surinaams bedrijf. De EBS is de opdrachtgever.
Bij het in kaart brengen van de netcomponenten zullen de PASCO-medewerkers de geografische coördinaten van de kWh-meters moeten opnemen. Dit betekent dat de PASCO-medewerker het terrein van de verbruiker moet betreden. “Veel componenten bevinden zich op de publieke weg,” legt Soerodimedjo uit. “Maar in veel gevallen is dat niet zo met de kWh-meters. De PASCO-medewerker moet naast het opmeten van de GIS-coördinaten ook het meternummer verifiëren en een foto maken van de meter.” Het in kaart brengen van de netcomponenten door PASCO-medewerkers vallen geheel buiten de reguliere werkzaamheden van de EBS. Het opnemen van de meterstand zal nog steeds plaatsvinden door een meteropnemer van de EBS.
Om dit gedeelte goed te laten verlopen, heeft de EBS gemeend om de PASCO-medewerker zo herkenbaar mogelijk te maken. De PASCO-medewerker gaat gekleed in een gele vest met het logo en de telefoonnummers van Consulting Partners. Verder moet de PASCO-medewerker bij het betreden van het erf van de verbruiker zich behoorlijk legitimeren middels een speciaal ontworpen badge waarop hun portret en de logo’s van de EBS en PASCO zichtbaar zijn. Verder moeten zij zich legitimeren met hun identiteitskaart en de brief tonen die door de directie van de EBS is ondertekend, waarin een korte beschrijving van het veldonderzoek is aangegeven.
Als de verbruiker ondanks deze maatregelen niet overtuigd is, kan er gebeld worden naar het klantcontactcenter op het nummer 175 of de nummers van Consulting Partners die op de vest zichtbaar zijn aangebracht. De nummers zijn 477-527 of 474853
Dit project is van zeer grote betekenis voor de EBS, maar meer nog de gemeenschap. “Het is de basis voor andere systemen,” zegt de projectmanager uit. “De EBS kan hierdoor de bedrijfsprocessen optimaliseren en daardoor snellere diensten verlenen. De klant plukt uiteindelijk de vruchten,” aldus Soerodimedjo. Dit project stelt de EBS in staat het huidige systeem van registratie van componenten op te schonen en te actualiseren. Bij eventuele calamiteiten kan de EBS met een druk op de knop weten waar het probleem zich voordoet. Dit voordeel drukt zich weer uit, in de reactietijd van de EBS, waardoor …

Bericht: >EBS brengt netwerkcomponenten in beeld
Suriname Herald