SZF-directeur begrijpt commotie VMS totaal niet

Bron: Suriname Herald
12 januari 2018- 11:51 PM

De directeur van de Stichting Staatsziekenfonds, Rick Kromodihardjo, is totaal verrast door het schrijven van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS). Dit zegt hij in gesprek met Suriname Herald.
“Ik ben totaal onaangenaam verrast door het schrijven van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS), die ik aan het einde van de werkdag heb ontvangen. Mijn eerste reactie is, dat ik dit niet kan plaatsen tegen de goede sfeer van een lang onderhoud, dat ik op maandag 8 januari gedurende twee uur heb gehad met een deel van het bestuur, dezelfde ondertekenaars van de brief van vandaag.”
Kromodihardjo zegt dat hij heeft aangegeven dat het Staatsziekenfonds (SZF) zoals altijd en in samenwerking met de Ministeries van Volksgezondheid en Financiën alles in het werk stelt om elke maand te voldoen aan zijn betalingsverplichting conform de ingediende declaraties. Elke maand worden de specialisten uitbetaald, ook al wordt dat conform wederzijdse afspraken in twee tranches gedaan.Over 2017 heeft het SZF alleen aan specialisten SRD 75 miljoen uitbetaald. Ook doet het de betalingen van de Bazo-declaraties.
Tijdens het onderhoud met de VMS is afgesproken dat het achterstallige bedrag van SRD 3 miljoen in kavels wordt uitbetaald. Het eerste deel is reeds in december van het afgelopen jaar geschied, voert de SZF-directeur aan. Ook zijn de misstanden onder bepaalde specialisten besproken tijdens de meeting. Met name de overfacturering van enkele specialisten. De VMS had toen ook aan het SZF gevraagd om terstond op te treden bij zulke wantoestanden door sancties op te leggen.
Het SZF heeft in een enkel geval zelfs een kopie schrijven doen toekomen aan de VMS van een door een specialist ondertekend schrijven, waarbij betrokkene de door het SZF aangerekende misstanden bevestigt en akkoord gaat met een inhouding op een totale vergoeding van SRD 380.000 over een korte afgebakende periode met bijkans SRD 200.000.
Op maandbasis verwerkt het SZF ongeveer 60.000 consulten en verrichtingen van 171 specialisten op een verzekerdenpopulatie bij het SZF van 340.000. Dit is enorm en buitenproportioneel. Hierom wil het SZF controle uitoefenen, aldus Kromodihardjo.
Raoul Abisoina

Bericht: >SZF-directeur begrijpt commotie VMS totaal niet
Suriname Herald