SZF voert gesprekken voor verbeterde behandeling dialysepatiënten

Bron: Suriname Herald
12 januari 2018- 1:10 PM

Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft een twee uur durend onderhoud gehad met een aantal internisten en nefrologen. Dit gesprek heeft op instigatie van het SZF plaatsgevonden en moet worden geplaatst in het licht van het maken van goede/verbeterde afspraken met deze dienstverleners terzake de behandeling van dialysepatiënten en het opzetten van een goede/verbeterde organisatie daaromtrent. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut.
Het is bekend dat aantal dialysepatiënten explosief groeit en dat gerelateerd aan de grootte van de bevolking van Suriname, te veel burgers tot de categorie dialyse- en predialysepatiënten behoren. Het is daarom van groot belang dat er voorzieningen worden getroffen om dialysepatiënten zodanig van een medische behandeling te voorzien waardoor er concreet waarde wordt toegevoegd aan de kwaliteit van hun leven. De optie van niertransplantatie is dan ook aan de orde gekomen. Immers, niertransplantatie is het alternatief voor een structurele genezing van deze patiënten.
Andere moderne behandelmethoden zijn ook onderdeel geweest van dit gesprek. Aan het eind van dit onderhoud hebben alle aanwezigen bevestigd dat zij dit onderhoud als zeer vruchtbaar hebben ervaren. De medisch specialisten hebben het SZF gecomplimenteerd voor het genomen initiatief. Op korte termijn zullen partijen het vervolgtraject inzetten.

Bericht: >SZF voert gesprekken voor verbeterde behandeling dialysepatiënten
Suriname Herald