C-47 sluit straatacties niet uit bij verdere mobilisatie

Bron: Suriname Herald
13 januari 2018- 7:26 PM

“Voor het komende jaar zullen we de mensen verder mobiliseren,” zegt Robby Berenstein, voorzitter van de Progressieve Vakcentrale C-47. Hij geeft aan dat straatacties niet uitgesloten zijn wanneer het op mobilisatie aankomt. Gisteren heeft de C-47 in verband met haar 48-jarig bestaan een assemblee over arbeid gehouden waar werd aangegeven welke richting de vakcentrale wil opgaan.
Berenstein geeft aan dat in grote lijnen het erop neerkomt dat de vakcentrale intern zichzelf gaat versterken en extern de mobilisatie verder ter hand gaat nemen. Vast staat wel dat de vakbeweging druk zal opvoeren op nationaal niveau en waar er problemen zijn binnen bedrijven. “Mensen op straat brengen, is niet ons enig doel; het is wel onderdeel van ons werk,” benadrukt hij. De vakbeweging is volgens hem op het niveau waar er nu steeds meer op beleidsniveau geëist zal worden. Daardoor worden concrete zaken voorgelegd aan de regering. “Al ga je op straat, je moet op straat gaan voor iets,” zegt hij. Het start met een aantal issues waaronder geen uitbetalingen, die leiden tot straatacties. Daarom moeten die issues volgens Berenstein bij elkaar worden gebracht.
C-47 heeft een aantal partners gehad met wie zij samen heeft gewerkt en deze samenwerkingen gaan normaal door. De voorzitter zegt dat het eigenlijk geen zin heeft om mensen te mobiliseren als tegelijkertijd de eigen structuren niet versterkt worden. Bij de vakcentrale is er al een aantal bestaande bonden aangesloten, maar er komen steeds meer verzoeken binnen van niet georganiseerde werknemers die zich willen organiseren. Daar moeten de structuren volgens Berenstein gereed voor worden gemaakt. Het gaat hier om specifieke groepen, te weten: mensen die onder contract werken en bepaalde problemen ondervinden.
De C-47-voorzitter geeft aan dat de organisatie zich ook sterk gaat maken voor personen die niet actief zijn bij een bedrijf. Zo verwijst hij naar de landbouwers.
Vishmohanie Thomas

Bericht: >C-47 sluit straatacties niet uit bij verdere mobilisatie
Suriname Herald