DA’91 vindt benoeming Van Dijk-Silos als OKB-voorzitter niet verstandig

Bron: Suriname Herald
13 januari 2018- 9:20 PM

Volgens de kiesregeling leggen de leden een belofte of eed af waarin hun moraliteit en integriteit als garantie moeten dienen voor hun objectiviteit in de uitvoering van hun ambt. Dit zegt Angelic del Castillo, voorzitter van DA’91, tegenover Suriname Herald naar aanleiding van de benoeming van Jennifer van Dijk-Silos, ex-justitieminister, tot de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) door president Desi Bouterse.
Een andere vereiste is dat personen bij de aanvaarding van deze benoeming niet een functie bekleden, die met hun ambt als OKB’er onverenigbaar is, stelt de partijvoorzitter.
Wat het laatste betreft, ontstaat er- hoe zeer het ook ontkend wordt- wel ernstige twijfel, omdat Van Dijk-Silos juridisch adviseur is van president Desi Bouterse en ook gediend heeft als minister van Justitie en Politie (Juspol) op het kabinet van deze president, dat de laatste beroepsinstantie is volgens de wet. “Het is nog vers in het geheugen dat tijdens de uitoefening van de functie van minister van Juspol er zeer ernstige verstoringen zijn ontstaan in de intermenselijke verhoudingen, evenals haast onoverkomelijke fricties met belangrijke instituten en organen van de staat, aldus Angelic del Castillo.
Het OKB is in dezen een ontzettend belangrijk instituut belast met de controle op de organisatie van de verkiezingen en het bindend verklaren van de uitslag. De verkiezingen zijn één van de belangrijkste momenten binnen onze democratie. De politica voert aan dat het ontzettend belangrijk is dat de uiteindelijke uitslag van de verkiezingen door alle partijen geaccepteerd wordt.
Voor DA’91 is het daarom een vereiste dat wanneer personen benoemd worden, zij gevrijwaard blijven van elke vorm van twijfel over hun onafhankelijkheid en integriteit. Ze stelt verder dat een eventuele afwijking hiervan onze democratische belevenis verzwakt. Internationaal worden natuurlijk deze handelingen en misplaatste keuzes ook gesignaleerd en die doen afbreuk aan het imago van Suriname.
Del Castillo vraagt zich af hoe wijs het is om Van Dijk-Silos te benoemen vanwege haar leeftijd-zij is namelijk 64 jaar geworden in 2017-en de kiesregeling-voor zover niet gewijzigd-schrijft voor: “De leden en de plaatsvervangende leden worden door de president ontslagen en dit volgens lid 2, wanneer zij de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.”
Dit betekent dat Silos dit jaar ontslagen moet worden. DA’91 vindt deze benoeming van de voorzitter van het OKB door de president absoluut niet verstandig.
Raoul Abisoina

Bericht: >DA’91 vindt benoeming Van Dijk-Silos als OKB-voorzitter niet verstandig
Suriname Herald