Enkele kanttekeningen bij hernieuwde aanstelling voorzitter OKB

Bron: Suriname Herald
13 januari 2018- 4:35 PM

Dat de huidige president van Suriname, die zelf diverse strafbladen op zijn naam heeft en tevens de hoofdverdachte van de decembermoorden is, benoemt iemand als voorzitter van het OKB (Onafhankelijk Kiesbureau), die heel omstreden is. Bij deze aanstelling zijn door diverse partijen de nodige opmerkingen, c.q. kanttekeningen geplaatst; hetzij in felle bewoordingen of in gematigde toon.
De Pertjajah Luhur (PL) o.l.v. Paul Somohardjo stelt, dat de algemene, vrije en geheime verkiezingen in gevaar verkeert door iemand te benoemen die niet onafhankelijk is d.d. 11 jan. 2017. De vraag die zijdens de PL en andere wordt gesteld, is hoe betrouwbaar de voorzitter, Jennifer van Dijk-Silos is, aangezien zij een duidelijke politieke kleur heeft. Dit mede gezien de vele functies die zij tijdens het bewind Bouterse heeft bekleed en thans bekleedt. De aanstelling is voor de vierde keer geweest en terecht heeft de PL ernstige twijfels aan de benoeming en oprechtheid van de voorzitter van het OKB.
In tegenstelling tot de argumenten van de PL, zal de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) uitkijken naar een vruchtbare samenwerking en zij zal de ontwikkelingen met belangstelling en ook kritisch volgen d.d. 10 jan. 2017. De partij is voorts de mening toegedaan, dat de pas benoemde voorzitter thans in de positie verkeert om verloren vertrouwen terug te winnen. En dat er geen sprake zal zijn van belangenverstrengeling en dat ze zich integer zal opstellen zonder inmenging van wie dan ook! De VHP geeft trouwens de kersverse benoemde voorzitter van het OKB een tweede kans.
De voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), Gregory Rusland, is de mening toegedaan en ook terecht, dat er een neutrale persoon uitgekozen en aangesteld moet worden als voorzitter. Volgens hem zijn er wel degelijk enkele steken gevallen bij de verkiezingen in 2015. Voorts vindt hij, dat voor zo’n zwaarwichtige functie het raadzaam is, dat er regelmatig een roulatie gepleegd wordt.
Gezien de positie die de huidige voorzitter bekleedt en gelet op haar verleden, waarbij zij heel nauw betrokken was en is bij de Nationale Democratische Partij (NDP) en wel in diverse posities, wordt door velen betwijfeld of zij de nodige draagvlak heeft bij de gemeenschap.
Het is een feit, dat de aanstelling van de voorzitter van het OKB door diverse partijen ernstig in twijfel wordt getrokken. Bij de uitoefening van zo’n hoge functie mag er geenszins sprake zijn van enige partijdigheid, met andere woorden er dient een onafhankelijke persoon benoemd te worden!
Roy Harpal

Bericht: >Enkele kanttekeningen bij hernieuwde aanstelling voorzitter OKB
Suriname Herald