De West

De West’ is een in Suriname verschijnend Nederlandstaligdagblad.

De krant werd op 1 oktober opgericht door William Kraan. De soms antikoloniale stukken die in de krant verschenen zorgden voor conflicten met de overheid. Zo werd in 1913 vervolging ingesteld tegen Kraan vanwege belediging van de gouverneur wat uiteindelijk met een sisser afliep omdat hij gratie kreeg. Voor de Tweede Wereldoorlog had het blad een oplage van circa 1400 stuks. In die periode waren de kranten Suriname en De West de grootste in Suriname. Kraan was in die periode ook lange tijd parlementslid; eerst van de Koloniale Staten en later de opvolger hiervan: Staten van Suriname.

Tijdens die oorlog kregen alle kranten in Suriname te maken met toenemende druk van de toenmalige gouverneur Johannes Kielstra. Deze kreeg na het afkondigen van de staat van oorlog en beleg extra bevoegdheden, die hij gebruikte om meerdere tegenstanders te laten opsluiten, onder wie het Statenlid Wim Bos Verschuur.

Na de oorlog groeide de oplage naar 4000. Het dagblad De West werd in die tijd gezien als de spreekbuis van de NPS.