Douane

Douane

De Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen ook wel Douane Suriname genoemd, is   opgericht op 1 januari 1864. Op die dag is namelijk de Actieve Dienst der Belastingen ingesteld en de Douane is daar onderdeel van. Het woord “douane”is afgeleid van het Arabisch woord “diwan” wat “lijst” betekent en werd voor het eerst gebruikt ten tijde van keizer Napoleon Bonaparte in Frankrijk. Na de tweede wereldoorlog vond de splitsing plaats tussen de Directe en de Indirecte Belastingen.

Het beschermen van ‘slandsgrenzen en de staatsinkomsten, alsook het faciliteren van de handel waardoor de veiligheid en de economische welvaart van Suriname wordt versterkt en verhoogd.

Toentertijd hete de Dienst ‘Controle der Invoerrechten en Accijnzen’.  In de jaren ’70 werd die veranderd in Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen met een inspecteur als hoofd. De aard van de belastingen bij de Douane spreekt voor zich  dat zij onder de Indirecte Belastingen valt.

Het hoofdkantoor en de goederenloodsen aan de voormalige Waagsteiger aan de Waterkant verhuisden naar de Nieuwe Haven die over moderner- en meer havenfaciliteiten beschikt.

In april 1996 werd het hoofdkantoor van de Douane door een felle brand in de as gelegd.

De hedendaagse douaneorganisatie is een flexibele dienst gericht op de uitdagingen van de 21e eeuw zoals globalisatie, computertechnologie enzovoorts. Het doel van de organisatie is zo vlot en efficiënt mogelijk uitvoering te geven van de aan haar toebedeelde taken en bevoegdheden.

De Douane is de organisatie die in Suriname in zijn algemeenheid zorg draagt voor de controle op de juiste heffing van rechten bij in-, uit- en doorvoer van goederen.  De Dienst is er ook verantwoordelijk voor, dat bij het grensoverschrijdende goederen- en personenverkeer ons land niet wordt bedreigd bij de in- uit- en doorvoer van goederen.

Douaneambtenaren zijn belastingambtenaren belast met fiscale en niet fiscale taken bij de in- en uitvoer van goederen. De bevoegdheden voor de uitvoering van taken vloeien voort uit de bepalingen die zijn vastgelegd in de Scheepvaartwet G.B. 1908 no. 63, geldende tekst G.B. 1939 no. 30 en andere wettelijke regelingen waarin de uitvoering is voorgeschreven dan wel is gedelegeerd aan de Douane.